Проект: Обучение по роден език и култура

Заниманията се провеждат в спец.училище „Ане Франк“ в Мюнстер.Oбучение по български език и култура за деца
Финансиране на обучението
Немско-българска родителска инициатива Ян Бибиян, Мюнстер
Контакт: Румяна Георгиева и Катя Господинова


Обучението се провежда в:
спец. училище „Ане Франк“, Мюнстер
Манфред фон Рихтхофен щрасе 39
48145 Мюнстер
Обучението се провежда:
всяка събота през официалната за NRW учебна година, по 4 учебни часа за всяка група.

Брой на учебните седмици: 36

Продължителност на един учебен час - 35 минути.